Vianočný pozdrav

https://cloud8n.edupage.org/cloud?z%3ANcDtRDUSua1aUV4rHYDnj%2BmBBCL1H3erk5rk9UW6zocUKBCk2FgI6EL47waAcZIW

Vianočný pozdrav!

 

Nech vianočný zvonček Ti šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Ti prajem Vianoce.

 

deti, žiaci a zamestnanci školy