Oznam o vzdelávaní od 13.12.-17.12.2021

Vážení rodičia!

Od 13.12.-17.12.2021 bude výchovno-vzdelávací proces pokračovať na našej škole prezenčnou formou.

S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje
a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou
I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,
c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.(www.minedu.sk)

Vedenie školy