Voľby do rady školy

Milí rodičia,

dňa 12. 03. 2021 (piatok) prebehnú voľby do rady školy. Volia sa členovia za rodičov a zamestnancov (4 členovia za rodičov a 3 členovia za zamestnancov). Ostatní členovia sú menovaní zriaďovateľom. Voľba bude prebiehať fyzicky vhodením volebného lístka do volebnej urny. Vzhľadom k aktuálnej situácii návrhy kandidátov za rodičov prebehli elektronicky a nebolo možné zrealizovať voľby v skoršom termíne. Z návrhov vzišli títo kandidáti:

Barčiaková Monika ŠZŠ
Francová Veronika ŠZŠ
Guriňová Radoslava ŠZŠ
Husáriková Lenka ŠMŠ
Kľučková Marcela ŠZŠ
Kollárová Alena ŠMŠ
Kulichová Ivana ŠZŠ
Mažgútová Jarmila ŠZŠ
Petríková Eva ŠZŠ
Vancová Lenka ŠZŠ

Z uvedených kandidátov je možné vybrať najviac 4 zvolených zakrúžkovaním ich čísla. Pri zakrúžkovaní viac ako 4 kandidátov je volebný lístok neplatný. Pri oprave je potrebné pôvodné číslo preškrtnúť a zakrúžkovať druhé. Zo zvolených členov rady školy za rodičov musí byť minimálne 1 za špeciálnu materskú školu, ale hlasovať môžete za ktoréhokoľvek z navrhnutých kandidátov.

Volebné lístky rozdajú triedni učitelia v priebehu zajtrajšieho dňa, prípadne v piatok 12. 03. 2021 ráno. Volí iba jeden zákonný zástupca, prevzatie lístka potvrdí podpisom.

Vyplnený volebný lístok je možné odovzdať na rannom filtri, alebo aj pri prevzatí detí na rovnakom mieste do 16, 00 hod. (hlavný vchod – ŠZŠ, zadný vchod – ŠZŠ, bočný vchod – ŠMŠ).

Členmi volebnej komisie sú vedúci zamestnanci, ktorí nemôžu byť zvolení do rady školy:
Mgr. Zuzana Karkošiaková
PaedDr. Oľga Uhliariková
Mgr. Peter Krajčí, PhD.

Veľmi pekne Vás prosíme o účasť na voľbách.

Ďakujeme