Marec mesiac knihy v ŠMŠ

Učiteľky zo špeciálnej základnej a materskej školy pripravili dramatizáciu rozprávky od spisovateľky Márie Ďuríčkovej – Domček, domček, kto v tebe býva.

Deti si zahrali s pani učiteľkami zážitkovou metódou rozprávku, vžili sa do úlohy zvieratiek a tvorili rôzne aktivity k rozprávke. Spoločne spájali geometrické tvary do tvaru domčeka, z látok vytvárali domček, v ktorom bývali zvieratká. Zahrali sa na zvieratká, vedeli ich vymenovať a napodobniť. Na záver si všetci zaspievali veselú pesničku zvieratiek.

Počas ďalších dní budú žiaci špeciálnej školy vyrábať záložky do knihy, ktoré si vzájomne vymenia. Prikladáme foto z aktivít.

Mgr. Mária Červeňová