Voľné pracovné miesto

Vedenie školy vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

hlavná kuchárka

Termín nástupu:  ihneď, na dlhodobé zastupovanie

 Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • Stredné odborné učilište, vzdelanie v obore kuchár, čašník
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť pracovitosť

Náplň práce:

  • príprava jedál pre deti a zamestnancov

 

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 880,00 – 950,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

 

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,

 

Podanie žiadosti:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Email: lapihuskova@szsza.sk

Kontakt: 0911 932 373

 

Prijímanie žiadosti : 19.04.2024