Workshop na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline

Dňa 3. 11. 2022 sme sa zúčastnili workshopu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Študenti si pre nás pripravili vlastnoručne vyrobené komiksy s tematikou ,,Osobnosť  Žilinského regiónu“, čo bol aj ústredný názov projektu. Našou úlohou bolo vymaľovať tieto komiksy ľubovoľnou technikou. 

Druhá úloha bola o niečo náročnejšia, ale o to zaujímavejšia. Predstavili  nám kyanotypiu, je to historický kontaktný fotografický proces, v ktorom počas chemickej reakcie špecifických chemických látok vzniká obraz snímky. Za pomoci študentov sme si touto technikou vytvorili vlastné fotografie. Ďakujem učiteľom a študentom za krásny deň plný zážitkov a nových skúseností.

 

Fotografie z aktivity sú dostupné na tomto odkaze.

Uvedené aktivity boli realizované v rámci projektu: “Inkluzívne vzdelávanie v  praxi” link na projekt je na tomto odkaze.