Deň otvorených dverí v Spojenej škole na Fatranskej ulici v Žiline

Dňa 27. 10. 2022 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Spojenej škole na Fatranskej ulici v Žiline. Pozreli sme si stánky jednotlivých učebných odborov  a priestory praktickej školy. Študenti nám zmerali tlak, ukázali nám ako sa spájajú vodovodné rúrky, ochutnali sme rôzne koláčiky. Pozreli sme si aj telocvičňu a posilňovňu. Žiaci 7. až 10. ročníka a p. učiteľky 0. Uhliariková, D. Filušová, D. Hollá.