Paralympiáda

V školskom roku 2022/2023 sme zahájili viaceré športové aktivity pod názvom „Paralympiáda“. V septembri žiaci absolvovali plavecký výcvik. V mesiaci október športové aktivity pokračovali činnosťami zameranými na rozvoj motoriky, koordinácie a rovnováhy. Prekonávali rôzne prekážky, nerovnosti, ktoré prekračovali, preliezali, prebiehali vo forme prekážkovej dráhy. Aktivity budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch školského roka. Najbližšie nás čaká petang verzus boccia.