Knižnica – Ľudské telo

Dňa 20. októbra 2022 mali žiaci šiesteho, deviateho a desiateho ročníka možnosť po dlhšej dobe navštíviť Krajskú knižnicu osobne. Rozhovor s deťmi na tému „Ľudské telo“ viedol Miloš Zvrškovec. Aktivita pokračovala čítaním ukážok z kníhy o zlozvykoch, spoznávaním rôznych vecí pomocou zmyslov so zakrytými očami. Na záver sa deti porozprávali o poskytovaní prvej pomoci na základe obrázkov. Z krajskej knižnice žiaci odchádzali s novými vedomosťami o ľudskom tele do školy.