Inkluzívne ihrisko

Túžba po zábave a hre spája všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti. Veľmi sa preto tešíme, že neďaleko našej školy vzniklo prvé bezbariérové inkluzívne ihrisko v meste Žilina. Svojimi špeciálnymi hracími prvkami umožňuje aktívne stráviť čas aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Stavbu ihriska realizovalo mesto Žilina s finančnou podporou Nadácie Kia Slovakia. Na jeho slávnostnom otvorení sa dňa 24. 10. 2022 zúčastnili aj žiaci našej školy. Okrem zážitkov a dobrej nálady si odniesli aj malý darček, ktorý ich v blížiacej sa zime určite zahreje.