Červené nosy – Clowndoctors

24. 10. a 25. 11. 2022 k nám zavítali Červené nosy Clowndoctors so svojím vystúpením. Títo Zdravotní klauni navštevujú špeciálne školy po celom Slovensku. V triedach sa snažia nájsť spoločný jazyk so žiakmi, ktorí občas vôbec nereagujú na podnety zvonku. Niekedy to môže byť spievanie vlastného mena, zvuk hudobného nástroja alebo cinkanie kľúčov, ktoré ich inšpirujú, aby vykukli zo svojho sveta. Fidlikára sa sústreďuje najmä na zmyslové vnemy. Jednoduchý príbeh, dotyk látky či objatie prinášajú nové podnety, ktoré môžu byť pre uzavreté deti liečivé.

Štrngot kľúčov pomáha zdravotným klaunom v špeciálnom predstavení Fidlikára, aby sa priblížili k deťom s autizmom, s mentálnym a kombinovaným zdravotným znevýhodnením. Kľúčom, ktorý otvára brány do ich sveta, je obyčajná túžba venovať druhým pozornosť a trpezlivo ich vnímať.

Vďaka Fidlikáre deti, ktoré nejavili záujem o dianie okolo, zrazu sa  živo zapájali a na tvári sa im objavil úsmev.