Žiadosť o prijatie do ŠMŠ

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do špeciálnej materskej školy pre nasledujúci školský rok je od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do  špeciálnej materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou zaslaním žiadosti na riaditel@szsza.sk alebo zaslaním žiadosti poštou na adresu školy,
  • žiadosť o prijatie do špeciálnej materskej školy je dostupná na stiahnutie: kliknite na tento odkaz
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia centra špeciálnopedagogického poradenstva zákonní zástupcovia priložia dodatočne,
  • zákonní zástupcovia budú kontaktovaní telefonicky.

                                                                                                                                                                PaedDr. Júlia Mankovičová, riaditeľka školy