Projekt ,,Kúsok zeme pre všetkých”

Grantová výzva Nadácie Slovenskej sporiteľne a jej úspešné schválenie, nám dalo veľkú šancu zapojiť aj našu školu do obnovy životného prostredia na sídlisku Vlčince. Prostredníctvom projektu a finančného príspevku sme nakúpili vybavenie, ktoré nám výraznou mierou uľahčilo prácu v školskej Čítať viac…

Nová terapeutická miestnosť v priestoroch CŠPP

V priestoroch Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) sa zrekonštruovala terapeutická miestnosť. Za úspešnú realizáciu ďakujeme v prvom rade Rodičovskému združeniu, ktoré iniciovalo verejnú zbierku, taktiež súkromnej spoločnosti Reinoo a.s. za poskytnutú priamu finančnú pomoc a podporu. Stavebné a inštalatérske práce zabezpečili Čítať viac…

Červené stužky

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže kampane Červené stužky s návrhmi na logo kampane. Do súťaže sme poslali 3 zaujímavé práce našich žiakov. Budeme čakať na jej vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční 1. 12. 2021. O výsledkoch budeme informovať.

Projekt – „Učíme sa inak ako v lavici“

Súčasná pandemická situácia a rešpektovanie protipandemických opatrení nám výraznou mierou obmedzilo navštevovať Snoezelen miestnosť. Našou snahou bolo vytvoriť podnetne prostredie pre deti a žiakov tak, aby sme ich nevystavili žiadnemu riziku nákazy. Podporením grantovej výzvy mesta Žilina sa nám podarilo Čítať viac…

Šarkaniáda 2021 v ŠKD

Šarkan svojím dlhým chvostom oblohu dnes zametá. Farebnými mašličkami usilovne prepletá.   V stredu 20.10.2021 sme sa rozhodli v ŠKD využiť krásne slnečné počasie na púšťanie šarkanov. Predpovedali, že bude aj fúkať, ale bohužiaľ v tento deň predpoveď veľmi nevyšla. Čítať viac…

Projekt “Hurá poďme von”

Príkladná spolupráca štátu, súkromného sektora a samosprávy vznikla v projekte, cieľom ktorého bolo vytvorenie vyhovujúceho exteriérového priestoru v Špeciálnej základnej škole s materskou školou, Jána Vojtaššáka v Žiline. Spoločnosť ADIENT a KIA sú už známe svojou angažovanosťou voči komunite a Čítať viac…