Ponuka voľného pracovného miesta: pedagogický asistent

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

 

vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: pedagogický asistent s nástupom od 8. 1. 2020 (na zástup počas dlhodobej práceneschopnosti)

Požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII. Pedagogický asistent
  • bezúhonnosť, odpis z regista trestov, zdravotná spôsobilosť.

Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 793 eur – 887,50 eur + započítaná prax

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsza@szsza.sk , tel. Kontakt: 041/56 55 696, 0903/724 763

Prijímanie žiadostí: do 10. 12. 2019 Vybraní uchádzači, ktorí spĺaňjú požiadavky na pravcný pozíciu, budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.

Pracovné pohovory sa uskutočnia: 11. 12. – 13. 12. 2019

Eva Hamáriková