Ponuka voľného pracovného miesta: Autorizovaný  bezpečnostný technik + technik požiarnej ochrany 

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

 

Vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: autorizovaný  bezpečnostný technik + technik požiarnej ochrany  s nástupom 8.1.2020   (10% úväzok).

Informácie o pracovnom mieste: Zabezpečovať povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., § 6 – 10, 12, 13, 16 – 22. Zabezpečovať povinnosti právnickej osoby na účely predchádzania vzniku požiarov v zmysle zákona 314/2001 Z.z. § 4 – 6, 8.

Požiadavky na pracovnú pozíciu :

  • platné osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a zákona 314/2001 Z.z.
  • bezúhonnosť, výpis z registra trestov, zdravotná spôsobilosť,
  • prax v oblasti BOZP a OPP min. 5 rokov, vrátane  základných škôl alebo špeciálnych škôl,
  • vzdelanie vysokoškolské II. stupňa,  v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred  požiarmi.

Zoznam požadovaných dokladov :

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis
  • Platné osvedčenie odbornej spôsobilosti ABT v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
  • Platné osvedčenie odbornej spôsobilosti TPO v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.

Ponúknutý plat v hrubom podľa katalógu pracovných činností : min. od  688,5 eur – 799,0 eur + započítaná prax   ( z toho 10% od 68,85 € – 79,90€)

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsza@szsza.sk , tel. Kontakt: 041/56 55 696, 0903/724 763

Prijímanie žiadostí: do 10. 12. 2019 Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovnú pozíciu, budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky.  

Pracovné pohovory sa uskutočnia: 11. 12. – 13. 12. 2019

Eva Hamáriková