Deň otvorených dverí v Spojenej škole internátnej v Kysuckom Novom Meste

Dňa 21. 11. 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka špeciálnej základnej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí v Spojenej škole internátnej na Mudroňovej ulici č. 580  v Kysuckom Novom Meste.  Najprv si vypočuli niekoľko základných informácií o škole, ktorá má dlhoročnú históriu (založená v r. 1986), má dve zložky – odborné učilište a praktickú školu, teoretické a praktické vyučovanie, internát, záujmovú činnosť.  Potom sa pustili na Náučný chodník profesiami. Najprv si pozreli priestory praktickej školy, ktorej žiaci pripravili na ochutnanie pizzu a medovníčky. Potom si pozreli ozdobné balenie bonboniér a darčekov u predavačiek. U cukrárok stretli bývalých spolužiakov a ochutnali marlenkové rezy, ktoré žiaci upiekli. Budúce kuchárky ukázali svoje výrobky a prestreté stoly k slávnostnému stolovaniu. Chlapcov zaujali dielne stavebnej výroby – zámočnícka, murárska, maliarska. Videli nahrievanie železných tyčiek vo vyhni a  kovanie. V obuvníckej dielni sa pozerali ako sa šijú detské papučky.

Do školy sa vrátili plní nových informácií, zážitkov a niektorí aj odhodlania navštevovať v blízkej budúcnosti túto školu.

Žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa O. Uhliariková a triedna učiteľka ôsmakov p. B. Králiková.