Plán práce na december

ŠZŠ

5. 12.                 Dilene zručnosti, SŠ Hurbanova 36, Žilina

6. 12. o 9:00      Mikuláš

6. 12. o 11.00    Návšteva z UNI ZA
 
10. 12. o 8:30    Zdobenie medovníkov, SŠ, Palárikova 2758, Čadca

17. 12.               Vianočná akadémia

18. 12.               Krajská knižnica, Vesmír (9.30 – 10.30)

23. 12. 2019 – 07. 01. 2020  Vianočné prázdniny

ŠMŠ

06. 12.               Mikuláš, krátke básničky pre deti

09. – 13. 12.      Posedenie pri stromčeku

09. – 13. 12.      Vianočná pekáreň – výroba vianočných oplátok

17. 12.               Vianočná akadémia

23. 12. 2019 – 07. 01. 2020  Vianočné prázdniny
 

ŠKD

12.12.                 Tvorivé dielne – zdobenie perníkov
 
17.12.                 Vianočná akadémia

19.12.                 Posedenie pri vianočnom punči
 
Pobyt vonku, sánkovačka, lopárovanie