Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

V piatok 29.11.2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, kde sa zapojili i žiaci našej školy v kategórií žiaci špeciálnych škôl.

Naša účasť bola úspešná. Na 3. mieste sa umiestnila Kvetka Balážová, na 2. mieste Ľudka Krcheňová a na 1. mieste Juraj Bačík. Deti získali diplom s balíčkom sladkostí a krásne vecné ceny, ktoré ich veľmi potešili. Riaditeľ centra 112 deti previedol ich pracoviskom a porozprával zaujímavosti o ich práci. Verím, že naši malí umelci mali veľmi pekný deň a o rok sa do súťaže zapoja opäť. Podporovala ich a držala palce pani učiteľka Mikulíková s celou školou.

(Mikulíková)