Art štúdio – Dom odborov v Žiline

Od  22.9. 2022 začali žiaci z našej školy navštevovať Art štúdio v Dome Odborov  v Žiline. Stretnutia sa uskutočnili vo štvrtok po skupinách. Pomocou umeleckých terapiíí si žiaci rozvíjali sebapoznávanie, komunikáciu, sociálne zručnosti, sebadôveru, sebapoznávanie, sociálne vzťahy, tvorivosť a učili sa vyjadrovať svoje emócie. Deti na stretnutiach tancovali, spievali, hrali sa,  maľovali a tvorili pod odborným vedením Mgr. Zuzky Smudovej.