Autistické Pele Mele – Február

Autistické pele-mele 😊

Ďalšie stretnutie žiakov s autizmom bolo tvorivé, farebné a srdiečkové. Na to, aby vznikli naše diela sme potrebovali iba recyklovaný materiál. Tentokrát sme využili zásoby bublinkovej baliacej fólie, temperové farby a odvahu zašpiniť si nielen svoje ruky, ale aj ruky každej pani učiteľky 😊.  Deti so záujmom pracovali s temperovými farbami a vyrábali jedno srdiečko za druhým.

Pozdravujeme