Karneval v ŠMŠ

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval! Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej ŠZŠ s MŠ sa dňa 16.02.2023 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlhoočakávaného karnevalu. Deti prezlečené do rôznych krásnych masiek súťažili, požiarnik, víla, pirát, princezná, kovboj a muškatier rozprúdili tanečnú zábavu a všetci si pochutnali na výborných fašiangových šiškách. Všetky masky sa potešili odmene za krásnu karnevalovú masku a pre pedagógov bolo najväčsou odmenou vidieť rozžiarené detské očká, radosť a skvelú náladu.

(Mgr. Margaréta Kocíncová)