Autistické Pele Mele – Január

31. januára 2023 sa uskutočnilo v našej telocvični autistické pele – mele. Povedali si, že posledný deň 1. polroka si zaslúžia niečo veselé. Stretli sa v telocvični a užili si po svojom. Starší chlapci pripravovali pre mladších srdiečkové okienka. Mladšie deti prstovými farbičkami zdobili srdiečka jedna radosť. Zafúľané boli nielen deti, ale aj pani učiteľky 😊.

Šikovnejšie deti sa v hlúčiku  snažili vyriešiť logickú úlohu: „Usporiadaj všetky makety na papier tak, aby sa nedotýkali“. Za odmenu si mohli pomocou stroja  big shot makety vyrezať. A tak sa im podarilo vyrezať veľa farebných srdiečok.

Samozrejme, že deti užili aj loptičkový bazén a veselé športové aktivity s rôznym náradím.

Na koniec nechýbalo spoločné upratovanie.

A keď bolo všetko a všetci na svojich miestach deti sa poďakovali  pani učiteľkám za trpezlivosť počas 1. polroka  a tie im zablahoželali k úspechom. Po dobre vykonanej práci si všetci zaslúžili aj chutné kokosové srdiečka  a  obľúbené tyčinky.

S pozdravom Vaši autisti 😊.