Autistické Pele mele – Jesenná olympiáda

11.11. 2022 sa uskutočnilo autistické pele – mele v telocvični s názvom: „Jesenná olympiáda“.   Tam ich čakala zaujímavá prekážková dráha. Psík Tobi im predviedol ako zvládnuť jednotlivé prekážky. Po veselej rozcvičke si trénovali svoju  obratnosť, pozornosť, rýchlosť a odvahu. Prekonávali prekážky z rôzneho materiálu nielen na zemi, ale aj vo výške. Malí aj veľkí športovci sa navzájom povzbudzovali a pomáhali si. Po nácviku absolvovali súťaženie na čas. Starší žiaci pozorne sledovali dosiahnuté časy svojich súperov a mali možnosť porovnať svoj výkon s výkonom ostatných spolužiakov.  Psík Tobi motivoval deti k lepším výkonom a dozeral na fair- play. Vyhodnotenie bolo v duchu nadčasového hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. Všetci si zaslúžili drobné sladké odmeny a veľkú pochvalu.