Knižnica – Príroda a Vianoce

Dňa 25. 11. 2022 sme boli v Krajskej knižnici v Žiline a rozprávali sme sa o prírode okolo nás a blížiacich sa vianociach. Rozprávanie sme doplnili kreslením a prezentáciou svojich kresieb.

Stretnutia sa zúčastnili žiaci 9. A a 2. Aut. triedy spolu s triednymi učiteľkami.