Beseda s príslušníkom polície

Dňa 7. 11. sa naši žiaci siedmeho až desiateho ročníka zúčastnili besedy s príslušníčkou Mestskej polície mesta Žilina. Beseda bola zameraná na povinnosti žiakov vyplývajúce zo školského poriadku a na slušné správanie sa na verejnosti. Žiaci boli upozornení na priestupky a následnú zodpovednosť za svoje konanie.

Ďakujeme Mestskej polícii za spoluprácu.