Deň otvorených dverí na SŠI v Kysuckom Novom meste

Dňa 15. 11. 2018 sa žiaci 8.A., 9.A., 10.B. a 9 IVP triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí na Spojenej škole internátnej v Kysuckom Novom Meste, na Murgašovej ulici.

Pri vstupe do školy nás privítali žiaci tunajšej školy, kde sme sa prezentovali. Hneď vo vestibule sme obdivovali vkusne zabalené darčeky predavačov. O ich šikovnosti svedčí aj získanie 2. miesta v súťaži balenia darčekov v B. Bystrici. V priestoroch praktickej školy nás čakal učeň 3.ročníka, ktorý veľmi zaujímavo porozprával o získaných zručnostiach v odbore kuchár. O tom, že ho táto práca baví nás presvedčili čerstvo napečenými, chutnými pagáčmi. Postupne sme prechádzali jednotlivými odbormi. Všade nás čakali pracovití učni so svojimi pedagógmi a majstrami. Pozorovali sme prácu murárov, maliarov, obuvníkov, cukrárov. Milé boli i stretnutia s našimi bývalými žiakmi.

Ďakujeme za pripravenú akciu, ktorá pomôže našim žiakom k ich ďalšej profesijnej orientácii.

Mgr. Dáša Potočárová