Šarkaniáda 16.10.2018

Každoročne začiatkom októbra jesennú oblohu ovládnu šarkany. Pani vychovávateľky, tak ako každý rok, pripravili pre deti zo školského klubu detí šarkaniádu. Tvorivé a súťažné popoludnie.

Deti si priniesli rôzne pestrofarebné šarkany. Niektoré deti si šarkany kúpili a niektoré si ich vlastnoručne vyrobili z jednoduchých materiálov.  Hneď si ich aj otestovali a vytvorili na oblohe pestrofarebné divadlo. Namaľovali spolu krásny, farebný, šarkanový megaobraz.  Menšie deti sa vybláznili do sýtosti. Vietor v tento deň fúkal ako na objednávku. Šarkaniáda bola ukončená vyhodnotením tých najzaujímavejších šarkanov a deti boli odmenené sladkosťami.

vedúca ŠKD