Deň otvorených dverí v Spojenej škole internátnej

Dňa 26. 10. 2018 sa naši žiaci končiacich ročníkov zúčastnili DOD v Spojenej škole internátnej. Pozreli si pripravenú prezentáciu jednotlivých študijných odborov a praktickej školy, interiér školy – telocvičňu, triedy praktickej školy aj ostatné triedy, kde sa streli aj s bývalými absolventmi našej školy. Bolo to príjemne a poučne strávené predpoludnie.

Ďakujeme.

Dekorácie k študijnému odboru cukrárska výroba
Výzdoba na DOD
Žiaci na DOD pri prezentácií študijnych odborov
Naši žiaci na DOD