Program špeciálnej základnej školy na november 2018

NOVEMBER 2018

 

6. 11.   o 10 hod prezentácia Odborného učilišťa z Kysuckého Nového Mesta v našej škole

7. 11. o 9 hod beseda s príslušníkmi Mestskej polície Žilina

9. 11. o 9 hod návšteva Krajskej knižnice na Bernolákovej ulici, ZA

12. 11.  o 10 hod predstavenie ZUŠ „Jánošík“ pre žiakov 6.- 9. ročníka

29. 11. o 8,30 hod Dielne zručnosti na SŠ Hurbanova Žilina