Tlačivá na stiahnutie

Názov Odkaz na stiahnutie Veľkosť Dátum
Informovaný súhlas STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
23.8 KB 15. 1. 2021
Pedagogická charakteristika žiaka STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
64 KB 15. 1. 2021
Vyhlásenie o bezinfekčnosti STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
419 KB 15. 1. 2021
Žiadosť o odborné vyšetrenie – intervenciu STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
13.2 KB 15. 1. 2021
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa pre dieťa/žiaka so zdravotným znevýhodnením STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
19.8 KB 19.1.2021
Žiadosť o prijatie dieťaťa do CŠPP
STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
30.5 KB 15.10.2021
Žiadosť o rediagnostické vyšetrenie STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
26.7 KB 2. 2. 2022