Čítajme si

Dňa 30. 5. 2019 sa žiaci tried 8.A a 10.B zúčastnili podujatia “Čítajme si”, ktoré organizovala Krajská knižnica v Žiline. Cieľom je pritiahnuť viac detí k čítaniu a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Žiaci sa zapojili prečítaním úryvkov z knihy “Čo baby nedokážu” od Marty Hlušíkovej.

Odkaz na webovú stránku o podujatí