Canisterapia

Dňa 22.5.2019 sa deti zúčastnili canisterapie pod vedením pani Ambrózovej. Aktivity boli zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, polohovanie psa k telu dieťaťa, kde deti vnímali dych, srdečný rytmus a teplotu psa. Psíky poskytli deťom aj masáž lízaním, ktorá je vhodná hlavne pre spastické deti. Aktivity sa deťom veľmi páčili a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 (Mgr. Marta Lašová)