Rozlúčka s predškolákmi

V stredu 26. júna sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Pesničkou „Kamaráta mám“ sa začala rozlúčka predškolákov s našou materskou školou. Deti sa s našou škôlkou rozlúčili predstavením písmenka, ktorým začína ich meno a piesňou „Slniečko, slniečko“. Pani učiteľka Ivanka Čítať viac…

Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

Dňa 25.06.2019 sme prijali pozvanie Mgr. Tichej Katky a detí z triedy zo zdravotným znevýhodnením – poruchami zraku MŠ Čajakova. Po spoločnom zvítaní nás naši kamaráti pozvali na dopravné ihrisko. Kamaráti nám ukázali, aké dopravné prostriedky si môžeme vyskúšať  – bicykle, kolobežky Čítať viac…

Veselá opekačka

Dňa 18.06. 2019 sa v areáli našej školy uskutočnila „Veselá opekačka“ žiakov s  C variantom  z MŠ, zo ZŠ a ich rodičov. Po príhovore pani zástupkyne si mohli  žiaci ešte skôr ako sa začala veselá opekačka vyskúšať svoje zručnosti. Hádzali Čítať viac…

Výchovný koncert

Dňa 14.6.2019 sa v našej telocvični uskutočnil výchovný koncert s názvom „O škole“. Zazneli známe i menej známe skladby slovenských aj zahraničných autorov. Koncert bol oživený súťažnými otázkami za ktoré boli deti odmenené sladkosťou. Na veselý koncert všetci spontánne reagovali spevom a niektorí aj Čítať viac…

Canisterapia

Dňa 22.5.2019 sa deti zúčastnili canisterapie pod vedením pani Ambrózovej. Aktivity boli zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, polohovanie psa k telu dieťaťa, kde deti vnímali dych, srdečný rytmus a teplotu psa. Psíky poskytli deťom aj masáž lízaním, ktorá je vhodná hlavne Čítať viac…