Výchovný koncert

Dňa 14.6.2019 sa v našej telocvični uskutočnil výchovný koncert s názvom „O škole“. Zazneli známe i menej známe skladby slovenských aj zahraničných autorov. Koncert bol oživený súťažnými otázkami za ktoré boli deti odmenené sladkosťou. Na veselý koncert všetci spontánne reagovali spevom a niektorí aj tancom. Ďakujeme.

 Mgr. Martina Janurová