Veselá opekačka

Dňa 18.06. 2019 sa v areáli našej školy uskutočnila „Veselá opekačka“ žiakov s  C variantom  z MŠ, zo ZŠ a ich rodičov. Po príhovore pani zástupkyne si mohli  žiaci ešte skôr ako sa začala veselá opekačka vyskúšať svoje zručnosti. Hádzali šiškami na cieľ, rozvoj koordinácie si otestovali na „Lienkinej ceste“, plnej záhad. Skákali vo vreci a vyfarbovali rôzne omaľovanky. Maľovanie na tvár si  drobci užívali. Slniečko nám v ten deň prialo.  Nakoniec sa mohla začať vytúžená  opekačka – grilovačka. 

(Mgr. Marta Lašová)