Škola v prírode 2019

V dňoch 3. –  7. 6. 2019 sme sa zúčastnili Školy v prírode v Súľove – penzión Štefánik. Počas tohto pobytu sme sa snažili uspokojiť zdravotné, pohybové, kultúrne a emocionálne potreby detí bez prerušenia výchovy a vzdelávania v priaznivom prírodnom prostredí Súľovských skál. Rozvíjali sme psychomotorickú zdatnosť, fyzickú kondíciu a odolnosť voči civilizačným vplyvom. Na miesto pobytu sme cestovali vlakom zo Žiliny do stanice Bytča a odtiaľ mikrobusom do Súľova. Deti boli ubytované na izbách spolu s pedagogickým dozorom. Okolie penziónu bolo bohaté na podnety a prírodné prostredie veľmi vhodné na ŠvP. Personál penziónu bol veľmi ochotný a príjemný, strava chutná a výdatná. Realizácia pobytu prebiehala podľa schváleného harmonogramu v súlade s hygienickými požiadavkami. Každý deň sme mali rámcovo rozdelený na tri časti: dopoludnie, popoludnie a večer. Dopoludnia prebiehali vyučovacie bloky s relaxačnými prestávkami, popoludní prebiehali aktivity podľa programu.

V prvý deň sme absolvovali turistickú vychádzku do okolitej prírody, kde sme mali možnosť vychutnať si pohľad na Súľovské skaly so Zrakovej  pyramídy. Na druhý deň nám tety  z Lesnej správy  – Alenka a Monika, pripravili zaujímavý program pod názvom Lesná pedagogika. Poobede sme navštívili miestne poľnohospodárske družstvo, kde sme sledovali starostlivosť o koníky , ovečky a prebiehala hipoterapia. Pred prichádzajúcou búrkou nás zachránil pán zástupca, ktorý sa ocitol včas na správnom mieste.  Keďže počasie nám prialo, na tretí deň sme prichystali deťom športové dopoludnie spojené s oblievačkou. Poobede sme navštívili pamätnú izbu v miestnom kultúrnom dome a tešili sme sa na večernú opekačku, po ktorej nás navštívila pani učiteľka Božka a potešila nás chutným darčekom.  Vo štvrtok sme si po vyučovacom bloku zorganizovali vodno-balónikovú vojnu, kde vyhral každý, kto bol mokrý. Poobede nás čakala exkurzia do Bytčianskeho zámku, Sobášneho paláca a prehliadka okolia, kde nás veľmi zaujala zámocká studňa s uväzneným drakom. Sladkou bodkou na záver výletu bola osviežujúca zmrzlina u pána Kurtoviča. Cestou k autobusu sme svojou návštevou prekvapili aj pána zástupcu a pani vychovávateľky Milku a Jarku. Po úžasnej večeri sa všetci tešili na nočný pochod a hľadanie pokladu s baterkami. V piatok nás čakala rozlúčka a najťažšia úloha – záverečné balenie. Naspäť sme opäť cestovali mikrobusom na železničnú  stanicu v Bytči

Deti výborne zvládli odlúčenie od rodiny, vnímali ho pozitívne, znášali ho v relatívnej pohode, hoci u niektorých to bolo po prvýkrát. Všetci boli veľmi spokojní a nadobudli nové poznatky formou zážitkového učenia. Šťastní, unavení a opálení sme sa rozlúčili na železničnej stanici, dokonca niektorým deťom sa nechcelo ísť ani domov. Všetky naše zážitky sme spolu s deťmi zaznamenali do denníčkov, ktoré nám vždy pripomenú tieto krásne chvíle, spolu s množstvom fotografií. Rodičom detí ďakujeme za dôveru, milé privítanie a krásne ruže, riaditeľstvu školy ďakujeme za možnosť zúčastniť sa ŠvP, za pomoc pri organizácii a zabezpečení akcie, ktorú sme zvládli bez komplikácií a zdravotných problémov i bez úrazov. Zároveň ďakujeme aj nám pedagógom navzájom za kolegiálnosť, spoluprácu, námety,  spoločne strávené chvíle.

Pobyt v škole v prírode zanechal v každom z nás hlboké zážitky, nové životné skúsenosti a trvácnejšie medziľudské vzťahy. Odporúčame využiť takúto možnosť aj ďalším  deťom a kolegyniam.

                                                                             Panie učiteľky  Ľ.  Gajdošíková a T. Mikovets

« z 3 »