Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

Dňa 25.06.2019 sme prijali pozvanie Mgr. Tichej Katky a detí z triedy zo zdravotným znevýhodnením – poruchami zraku MŠ Čajakova. Po spoločnom zvítaní nás naši kamaráti pozvali na dopravné ihrisko. Kamaráti nám ukázali, aké dopravné prostriedky si môžeme vyskúšať  – bicykle, kolobežky a odrážadlá. Samozrejme nemohla chýbať ani prilba, práve kvôli bezpečnosti. S pomocou,  a niektorí aj samostatne jazdili bezpečne a plynulo :o).  Po namáhavom športovaní nás čakalo občerstvenie. Pani učiteľka Katka nás pohostila, doplnili sme tekutiny, a čakalo nás veselé osvieženie. Lúčilo sa nám veľmi ťažko, tešíme sa na ďalšie stretnutie. Do skorého videnia kamaráti.

 (Bc. Petra Zaparaníková)