Rozlúčka s predškolákmi

V stredu 26. júna sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Pesničkou „Kamaráta mám“ sa začala rozlúčka predškolákov s našou materskou školou. Deti sa s našou škôlkou rozlúčili predstavením písmenka, ktorým začína ich meno a piesňou „Slniečko, slniečko“. Pani učiteľka Ivanka nám zahrala rôzne piesne na gitare a my sme si aj spoločne všetci zatancovali. Od pani riaditeľky si prevzali Pamätný list na rozlúčku s materskou školou a od pani zástupkyne tašku so školskými potrebami. Všetci sme si spoločne zaspievali pieseň „ Keď som šiel do škôlky posledný raz“ a rozlúčku sme ukončili malým občerstvením a diskotékou.

 (Mgr. Marta Lašová)