Návšteva detí v MŠ Borodáča, Žilina

  Dňa 6.6. 2019 sme navštívili kamarátov v MŠ Borodáča, ktoré si pre nás pripravili dve divadielka „O pracovitom kohútikovi“ a „O repke“. Deti nás zapojili do rozprávky “O repke“ a spoločne sme všetci ťahali a repku sme vytiahli. Za akordeonového doprovodu sme si spoločne zaspievali a zatancovali. Potom sme sa občerstvili a nakoniec sme sa spoločne pohrali na pieskovisku. Deti mali veľkú radosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 (Mgr.Katarína Jakubičková)