Veľký úspech

Dňa 21. 5. 2019 sa v Spišskej Novej Vsi konal IX. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2019, ktorú organizovala tamojšia Spojená škola.

Prehliadky sa zúčastnili dvaja naši chlapci, víťazi krajského kola – Juraj Sloboda, žiak 2. ročníka a Tomáš Fedor z 10. ročníka.

Aj napriek silnej konkurencii nás chlapci úspešne reprezentovali a obidvaja získali úžasné 2. miesto vo svojich kategóriách.

Chlapcom úprimne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

Veľká vďaka patrí organizátorom za pekné zážitky a pani Fedorovej za odvoz a sprevádzanie na akcii.

 

Mgr. Ľubomíra Gajdošíková