Cestou necestou

Dvaja naši žiaci z 8.A, Michal Milo a Roman Ďurčanský, sa v sprievode učiteľa Petra Krajčího zúčastnili dňa 28. 5. 2019 podujatia “Cestou necestou”, ktoré organizuje Špeciálna základná škola v Turzovke – Stred v spolupráci s CVČ Turzovka. Žiaci si zopakovali základné znalosti z dopravnej výchovy. Mohli si ich vyskúšať na dopravnom ihrisku pri jazde na bicykloch a kárach. Okrem dobrého a chutného občerstvenia mali žiaci pripravené malé darčeky. Vyvrcholením dopoludnia bola opekačka. Aj napriek zlému počasiu sme si tento deň užili.

Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke, zamestnancom školy a CVČ za prípravu a starostlivosť.