Deň matiek v ŠKD

Deň matiek – besiedka  15.5.2019

Druhú májovú nedeľu mali maminky deň, ktorý je venovaný len im. Byť matkou je životným poslaním, je to vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek. Deň, keď sa oslavuje materstvo a prejavuje úcta matkám. Na Slovensku mnohokrát dávajú deti svojim maminkám darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili v škôlke, školskom klube detí, či na krúžkoch, ktoré navštevujú.

V našom školskom klube sme si chceli tiež uctiť mamičky našich detí. Usporiadali sme 15.05.2019 spoločenské posedenie a prezentovali sme sa kultúrnym programom, ktorý si deti nacvičili spoločne s pani vychovávateľkami. Na posedení, ktoré moderovala pani vychovávateľka Janka Horecká, deti poďakovali všetkým mamám peknými básničkami, tancami rôznych žánrov a prezentovali sa aj pripraveným divadielkom o Koze rohatej. Na záver svojím krátkym príhovorom jedna z mamičiek poďakovala pani vychovávateľkám za krásne pripravený program a popriala im veľa síl do ďalšej práce.

Po vystúpení každé dieťa odovzdalo svojej mamičke darček, pripravený za pomoci pani vychovávateľky. Už dnes sa tešíme, že na budúci rok sa opäť stretneme a obohatíme si deň príjemným posedením.

Mgr. Emília Melková