Zápis detí do Špeciálnej materskej školy

Zápis detí do Špeciálnej materskej školy ul. J. Vojtaššáka 13 v Žiline na školský

rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 02. mája do 31. mája 2019.

 

Zápis bude prebiehať na základe podania písomnej Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky, prípadne u zástupkyne pre ŠMŠ denne od 08,00 hod. do 15,00 hod.

K dispozícii na stiahnutie bude aj na webovej stránke školy www.szsza.sk.

 

V Žiline dňa 30. 04. 2019

                                                                                                                     Mgr. Gabriela Dávidíková

                                                                                                                             riaditeľka školy