Deň otvorených dverí 2019

Rodičia našich detí a žiakov prijali pozvanie a zúčastnili sa akcie Deň otvorených dverí, ktorá sa konala dňa 30. apríla. Rodičia mali možnosť zúčastniť sa vyučovania. Pre deti to bol výnimočný deň, tešili sa, že do ich tried pôjdu aj rodičia.

Počas otvorenej vyučovacej hodiny sa deti snažili ukázať rodičom, čo sa všetko naučili, čo všetko dokážu. Mamičky a oteckovia nešetrili slovami chvály a uznania.

Na záver celoškolskej udalosti sme si pre rodičov pripravili krátky kultúrny program, v ktorom žiaci predviedli svoj talent v prednese prózy a v recitácii poézie. Rodičom sa páčilo aj spevácke vystúpenie žiakov 6. ročníka a bubnová improvizácia žiakov z vyšších ročníkov.

V  mene vedenia školy a v  mene celého pedagogického zboru vyjadrujeme rodičom vďaku za podporu.

Mgr. Mária Remišová