Deň Zeme

Deň Zeme

Dňa 25. apríla 2019 si deti z našej materskej a základnej školy pripomenuli Deň Zeme. Máme
radi našu planétu Zem, našu krajinu v ktorej žijeme. Pani učiteľky deťom rozprávali, že je
veľmi dôležité prírodu chrániť a neznečisťovať životné prostredie. V každej triede deti
kreslili, lepili a vytvárali rôzne dielka z prírodného alebo odpadového materiálu. Na pobyte
vonku pozbierali papiere a pozorovali rôzne kvety a rastliny v školskej záhrade.

(Mgr. Marta Lašová)