Čo nám jeseň priniesla – snoezelen

Aktivita s názvom “Čo nám jeseň priniesla” bola zameraná na stimuláciu všetkých zmyslov. Deti pomáhali “záhradníkom” s úrodou. Z taktilno-haptického stromčeka oberali jabĺčka a hrušky, ktoré spoločne vkladali do zaváracích pohárov. Nechýbal ani kontakt s reálnou zeleninou a ovocím, na rozvoj zrakového a hmatového vnímania. S pomocou svetelného bublinkového valca rozlišovali farby zhodné s konkrétnym ovocím a zeleninou. Nevynechali ani zber zemiakov z fiktívneho záhona. V závere boli deti odmenené za ich pracovitosť jablkovým koláčikom, ktorý si vychutnávali pri počúvaní relaxačnej hudby. Snoezelen záhrada obohatila deti o nové skúsenosti a zážitky.