Deň rodiny

17.5.2023 sa v našej škole uskutočnilo komunitné stretnutie „Deň rodiny.“ Rodičia mali možnosť navštíviť triedy a pozrieť si vyučovanie počas prvej vyučovacej hodiny. Potom si pozreli kultúrny program vyskladaný z vystúpení našich žiakov. Po občerstvení mohli rodičia využiť poradenské služby. Privítali sme p. Patrika Gromu, p. Róberta Kaššu a p. Ondreja Šošku, poslancov mestského zastupiteľstva za Vlčince, p. Milanu Demkovú z Mestského úradu v Žiline, p. Máriu Valjaškovú, riaditeľku Spojenej školy internátnej na Fatranskej ulici v Žiline, p. Ivana Moravčíka, riaditeľa Centra poradenstva a prevencie na Predmestskej ulici v Žiline,  p. Václava Dostáleka riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline a p. Zuzanu Smudovú – Harantovú z ART studia Z. Zavítali k nám p. Janka Filipová, p. Ľubomíra Gavlaková a p. Monika Krileková z Asociácie nepočujúcich Slovenska, p. Ľuboslava Figurová,  p. Ľubka Škvarnová a p. Gabriela Tomanová z Agentúry osobnej asistencie Žilina. Naše pozvanie prijali p. Peter Gurtler z Centra sociálnych služieb Synómia v Žiline, p. Eliška Kapitáňová a p. Iveta Somrová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, p. Mariana Heřmánková a p. Helena Stodolová z Krízovej linky pomoci Káčko. Navštívili nás p. Anna Verešová a p. Zuzana Košťálová z Nadácie žilinského samosprávneho kraja, p. Helena Macušová z Rozvojovej agentúry žilinského samosprávneho kraja, p. Beáta Ďurišová z Nadácie Kia Slovakia, p. Martina Ďurčová z Nadácie Milana Dubca, p. Eduard Kvasnica a Roman Wetter z Rotary Clubu v Žiline.

Počas Dňa rodiny, sme slávnostne otvorili technický kútik podporený projektom Nadácie Kia “Pomôž mi, aby som to dokázal sám”. Nadácia Kia nám v rámci projektu zabezpečila technicko-materiálne vybavenie technického kútika “dielničky” a to vo výške 3 000,- €
Zároveň vzácni hostia, rodičia a priatelia školy mali možnosť pozrieť si vernisáž obrazov. Naši žiaci a mladí umelci, študenti so Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina, spoločne namaľovali rôzne zaujímavé obrazy, ktoré sme ku Dňu rodiny vystavili. Finančné náklady na vernisáž a kúpu spotrebného materiálu zabezpečila Nadácia SPP v grantovom programe SPPravme To v projekte “Iný obraz”, kde nás podporili sumou 800,-€.

Ďakujeme nadáciám!