Pracovný život a povolania – Krajská knižnica v Žiline

18. 5. 2023 sa žiaci 6. A a 9. A zúčastnili stretnutia s knihovníkom Mgr. Milošom Zvrškovcom v Krajskej knižnici v Žiline. Rozprávali sa o rôznych povolaniach, záujmoch a o tom, aké majú predstavy o svojom budúcom pracovnom živote a povolaní. Žiakov sprevádzali triedne učiteľky B. Králiková a O. Uhliariková.