Autistické Pele Mele – Máj

19.5.2023 sme sa spoločnou  tvorivou prácou zapojili do projektových aktivít, ktoré prebiehali tento týždeň na  našej škole v rámci   „Dňa rodiny“.  Vznikli milé dielka – „Mama a tata očami autistických 
detí.“