Návšteva detí v MŠ – Čajakova, Žilina

S radosťou a očakávaním sme prijali pozvanie na návštevu od našich kamarátov zo škôlky. V stredu 24. 5. 2023 sme sa spoločne stretli v jednej krásnej farebnej triede všetci pekne spolu. P. učiteľka Katka nás privítala aj s bábkou „Marlenkou“, ktorá nám povedala, čo všetko nás na návšteve čaká. Po krátkom zoznámení si deti spoločne zahrali hru s ročnými obdobiami ako aj s vankúšikmi, pomocou ktorých mohli deti verbálne aj neverbálne mimikou vyjadriť ako sa dnes cítia. Veľmi zaujímavá bola pre deti práca v ortoptickej miestnosti, kde sa kamaráti zúčastňujú špeciálnych cvičení na ortoptických prístrojoch na podporu zrakového vnímania – svetelné kresby, vypichovanie obrázkov. Pri aktivitách v triede podporili zase koordináciu oko – ruka pri grafických činnostiach spolu s kamarátmi pri stole. V mesiaci jún sa opäť stretneme u nás v školskej dielničke, kde budeme rozvíjať praktické zručnosti pri práci s drevom v rámci projektu Nadácie Kia – „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

( Mgr. Zuzana Karkošiaková )